top of page
Padriku Lasteaed on keskkonnamärgise Roheline lipp omanik

Keskkonnamärgis
"Roheline Lipp"

Rohelise kooli programmis osalemise üheks oluliseks verstapostiks on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine. See antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Seatud põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel, lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja lapsevanemad.

Oleme liitunud Rohelise kooli programmiga Padriku lasteaed

Keskkonnatöörühm

Lasteaia keskkonnaalast tegevust koordineerib lasteaia keskkonnatöörühm, mis koguneb iga kahe kuu tagant, vajadusel ka tihedamini. 

Töörühma juhib õppealajuhataja Marika Saul. 

2023-2024 õppeaasta keskkonnatöörühma liikmed:

Tammetõrud - Merli

Pähklid - Mariliis

Majandusjuhataja - Anne

Direktor - Monika

Lapsevanem - Karoliin

bottom of page