top of page

Programmist

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli ja lasteaia personal kuni lapsevanemateni välja.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, milleses maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse.

Rohelise kooli programmis on kokku kaksteist teemat, õppeaasta jooksul keskendutakse tegevustes vähemalt kolmele teemale. 

Rohelise kooli teemade ring, teemad, 12 teemat
 • Õueala
 • Meri ja rannik
 • Vesi 
 • Prügi
 • Tervis ja heaolu
 • Globaalne kodakondsus
 • Elurikkus ja loodus
 • Transport
 • Energia
 • Toit
 • Jäätmed
 • Kliimamuutused
   

Rohkem infot Rohelise Kooli kodulehel: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

bottom of page