top of page

Muusikateraapia

Esimese kevadkuu alguses said meie rühma lapsed osa Rohelise kooli teemakäsitluse elurikkus-loodus ning tervis-heaolu raames muusikateraapia seanssidest. Muusikateraapia on maailmas laialt kasutatav tõenduspõhine teraapiavorm, sest muusika kõnetab ja mõjutab igaüht. Terapeutiliselt eesmärgistatud muusikalised tegevused toetavad erinevate emotsionaalsete, kognitiivsete ja füsioloogiliste funktsioonide toimimist ning aitavad avada inimpsüühika sügavamaid kihte.

Muusikateraapias leiavad kasutust nii muusika kuulamisel kui ka aktiivsel musitseerimisel põhinevad tegevused, mis ei vaja eelnevaid muusikalisi teadmisi ega oskusi. Lastele kogemus väga meeldis, kuna kõigil avanes võimalus proovida erinevate pillide mängimist, ühiselt musitseerimist ja rahustava muusikaga lihtsalt olemist.
2 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page